ZP/121/2019 – Roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Instytucie „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: