ZP/130/2019 – Dostawa mleka i odżywek w płynie (RTF) dla Klinik Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

  1. Odpowiedzi
  2. Formularz cenowy zmieniony

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: