ZP/133/2019 – Roboty budowlane mające na celu remont pomieszczeń administracyjnych zlokalizowanych na 5 piętrze Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: