ZP/139/2019 – Dostawa treprostynilu stosowanego w programie lekowym leczenia nadciśnienia płucnego

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: