Zamówienia Publiczne 2020

    Archiwum:
2019, 2018,2017,2016201520142013

31.12.2020 ZP/174/2020 Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących
31.12.2020 ZP/178/2020 Dostawa zacisków i klipsów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych oraz znaczników i siatek rekonstrukcyjnych stosowanych w chirurgii piersi dla Instytutu „CZMP”
30.12.2020 ZP/183/2020 Dostawa dygestorium oraz komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”
30.12.2020 ZP/179/2020 Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i dezynfekcji   dla Instytutu „CZMP”
30.12.2020 ZP/181/2020 Dostawa tlenku azotu w azocie dla Instytutu „CZMP”
30.12.2020 ZP/184/2020 Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”
29.12.2020 ZP/177/2020 Dzierżawa sprzętu medycznego dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/180/2020 Dostawa produktów leczniczych  dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/172/2020 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB-MEDICAL DATA BANK”” dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/170/2020 Dostawa produktów leczniczych – cytostatyków dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/167/2020 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/164/2020 Dostawa leków stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/121/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/182/2020 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Klinik Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/169/202 Dostawa produktów leczniczych i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego do zastosowania w żywieniu jelitowym i pozajelitowym dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/162/2020 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Instytutu „CZMP”
28.12.2020 ZP/154/2020 Dostawa wyrobów medycznych dla Instytutu „CZMP”
23.12.2020 ZP/168/2020  Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu „CZMP”
23.12.2020 ZP/153/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
22.12.2020 ZP/171/2020 Dostawa środków oraz sprzętu do utrzymania czystości dla Instytutu „CZMP”
22.12.2020 ZP/176/2020 Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
22.12.2020 ZP/175/2020 Roboty budowlane mające na celu rozbudowę poczty pneumatycznej w budynku A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
 22.12.2020  ZP/160/2020 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących dla Instytutu „CZMP”
22.12.2020 ZP/173/2020 Dostawa systemu do wydłużania kończyn dla Instytutu „CZMP”
21.12.2020 ZP/158/2020 Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą 4 analizatorów dla Instytutu „CZMP”
21.12.2020 ZP/163/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych nie wymagających urządzeń do automatycznego odczytu dla Instytutu „CZMP”
21.12.2020 ZP/159/2020 Dostawa łat sercowo-naczyniowych, protez naczyniowych oraz membran chirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”
21.12.2020 ZP/130/2020 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków
21.12.2020 ZP/151/2020 Dostawa opakowań do sterylizacji dla Instytutu „CZMP”
21.12.2020 ZP/161/2020 Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP”
18.12.2020 ZP/166/2020 Roboty budowlane mające na celu remont pomieszczeń łóżkowych izolacyjnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
16.12.2020 ZP/149/2020 Dostawa obinutuzumabu stosowanego w programach lekowych w leczeniu chłoniaków złośliwych B.12 i przewlekłej białaczki limfocytarnej B.79 dla Instytutu „CZMP”
15.12.2020 ZP/165/2020 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”
14.12.2020 ZP/157/2020 Dostawa smoczków jednorazowych i wielorazowych na butelki oraz RTF-y dla Instytutu „CZMP”
14.12.2020 ZP/152/2020 Dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Instytutu „CZMP
11.12.2020 ZP/150/2020 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
10.12.2020 ZP/156/2020 Dostawa systemu do wydłużania kończyn dla Instytutu “CZMP”
3.12.2020 ZP/155/2020 Zakup przełączników sieciowych 48-portowych (switchy) w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2.12.2020 ZP/147/2020 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
1.12.2020 ZP/122/2020 Dostawa narzędzi i akcesoriów stosowanych w chirurgii endoskopowej dla Instytutu „CZMP”
1.12.2020 ZP/148/2020 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
27.11.2020 ZP/133/2020 Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych dla Instytutu „CZMP”
27.11.2020 ZP/86/2020 Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Instytucie „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
26.11.2020 ZP/140/2020 Dostawa materiałów budowlanych, ślusarskich i stolarskich oraz filtrów do klimatyzacji dla Instytutu „CZMP”
26.11.2020 ZP/139/2020 Dostawa pomp insulinowych w związku z realizacją świadczeń „Leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” dla Instytutu „CZMP”
25.11.2020 ZP/146/2020 Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”
25.11.2020 ZP/131/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
24.11.2020 ZP/142/2020 Dostawa odczynników do szybkiego oznaczania SARS-CoV-2 do analizatora będącego własnością ICZMP oraz zestawów transportowych wraz z wymazówką dla Instytutu „CZMP”
24.11.2020 ZP/144/2020 Zakup przełączników sieciowych 48-portowych (switchy) w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
24.11.2020 ZP/141/2020 Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
24.11.2020 ZP/128/2020 Dostawa immunoglobulin podskórnych dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
23.11.2020 ZP/145/2020 Dostawa obłożeń jednorazowych oraz materiałów dla pracowni cytostatyków dla Instytutu „CZMP”
19.11.2020 ZP/132/2020 Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych dla Instytutu „CZMP”
19.11.2020 ZP/143/2020 Dostawa sprzętu medycznego w ramach subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla Instytutu „CZMP”
19.11.2020 ZP/138/2020 Dostawa worków foliowych i pokrowców na zwłoki dla Instytutu „CZMP”
19.11.2020 ZP/129/2020 Dostawa matryc hemostatycznych oraz klejów tkankowych stosowanych w zabiegach kardiochirurgicznych i neurochirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
19.11.2020 ZP/134/2020 Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
19.11.2020 ZP/127/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych do wykonywania badań clostridium difficile do wczesnej diagnostyki przesiewowej,  androstendionu metodą CLIA, chromograniny metodą ELISA, do oznaczania wolnych kwasów tłuszczowych oraz kwasu β-hydroksymasłowego w surowicy dla Instytutu „CZMP”
17.11.2020 ZP/137/2020 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby stworzenia rozwiązań informatycznych związanych z rozpowszechnianiem nauki dla Instytutu „CZMP”
16.11.2020 ZP/136/2020 Dostawa mebli w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
13.11.2020 ZP/135/2020 Roboty budowlane mające na celu remont pomieszczeń łóżkowych izolacyjnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
09.11.2020 ZP/126/2020 Zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego Pediatrycznego Instytutu „CZMP”
23.10.2020 ZP/124/2020 Dostawa siatek rekonstrukcyjnych stosowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu „CZMP”
21.10.2020 ZP/123/2020 Dostawa odczynników do szybkiego oznaczania SARS-CoV-2 do analizatora będącego własnością ICZMP oraz zestawów transportowych wraz z wymazówką dla Instytutu „CZMP”
21.10.2020 ZP/112/2020 Roboty budowlane mające na celu przebudowę i przystosowanie Sali zabiegowej wewnątrz bloku operacyjnego na salę operacyjną w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
20.10.2020 ZP/125/2020 Dostawa łóżek dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
19.10.2020 ZP/118/2020 Usługa polegająca na zapewnieniu całodziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Instytutu „CZMP”
14.10.2020 ZP/120/2020 Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej
07.10.2020 ZP/117/2020 Dostawa kwasu kargluminowego dla Instytutu „CZMP”
07.10.2020 ZP/119/2020 Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”
06.10.2020 ZP/115/2020 Dostawa zacisków chirurgicznych stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych oraz markerów i siatek rekonstrukcyjnych stosowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu „CZMP”
02.10.2020 ZP/114/2020 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”.
30.09.2020 ZP/72/2020 Zakup skanera do digitalizacji materiałów patomorfologicznych,     oprogramowania do digitalizacji oraz oprogramowania do automatycznej analizy obrazu dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją projektu pt.: „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki MDB – MEDICAL DATA BANK” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
29.09.2020 ZP/105/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatorów będących własnością Instytutu „CZMP”.
29.09.2020 ZP/113/2020 Dostawa odczynników do wykrywania antygenu Pneumocystis w wydzielinie z drzewa oskrzelowego dla Instytutu „CZMP”.
29.09.2020 ZP/78/2020 Dostawa obłożeń jednorazowych dla Instytutu „CZMP”.
25.09.2020 ZP/116/2020 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby stworzenia rozwiązań informatycznych związanych z rozpowszechnianiem nauki dla Instytutu „CZMP”.
2020.09.25 ZP/111/2020 Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Instytutu „CZMP” na realizację programu „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.
2020.09.21 ZP/109/2020 Dostawa odczynników do oznaczania SARS-CoV-2 do aparatów będących własnością ICZMP oraz zestawów transportowych do pobierania materiału klinicznego zakażeń wirusowych wraz z buforem inaktywującym dla Instytutu „CZMP”.
2020.09.17 ZP/108/2020 Dostawa żeli medycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.09.17 ZP/110/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego do wyposażenia nowej pracowni COVID dla Instytutu „CZMP”
2020.09.16 ZP/101/2020 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla Instytutu „CZMP”
2020.09.15 ZP/106/2020 Dostawa nalepek i etykiet dla Instytutu „CZMP”
2020.09.15 ZP/87/2020 Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
2020.09.14 ZP/104/2020 Dostawa sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego – jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020”
2020.09.14 ZP/98/2020 Dostawa leków cytostatycznych i immunoglobulin stosowanych w realizacji programów lekowych dla Instytutu „CZMP”
2020.09.11 ZP/107/2020 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby stworzenia rozwiązań informatycznych związanych z rozpowszechnianiem nauki dla Instytutu „CZMP”
2020.09.10 ZP/102/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania glukozy metodą oksydazową dla Instytutu „CZMP”
2020.09.08 ZP/103/2020 Dostawa papierów medycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.09.08 ZP/89/2020 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych oraz akcesoriów do zewnątrzustrojowego natlenowania ECMO dla Instytutu „CZMP”
2020.09.04 ZP/99/2020 Dostawa akcesoriów do bezpiecznego transferu roztworów w warunkach Pracowni Leku Cytostatycznego dla Instytutu „CZMP”
2020.09.02 ZP/100/2020 Dostawa komputerów dla Instytutu „CZMP”
2020.08.31 ZP/94/2020 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w warunkach Oddziałów Intensywnej Terapii dla Instytutu „CZMP”
2020.08.27 ZP/95/2020 Dostawa nalepek i etykiet dla Instytutu „CZMP”
2020.08.24 ZP/96/2020 Dostawa szczepionki poliwalentnej przeciw grypie dla Instytutu „CZMP” do realizacji programu szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących świadczenia medyczne z terenu województwa łódzkiego
2020.08.21 ZP/97/2020 Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2020.08.18 ZP/93/2020 Dostawa worków wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do przygotowywania mieszanin na potrzeby Pracowni Żywienia Pozajelitowego Instytutu „CZMP”
2020.08.17 ZP/90/2020 Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”
2020.08.17 ZP/91/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów do wykonania morfologii krwi i płynów z jam ciała oraz OB dla Instytutu “CZMP”
2020.08.13 ZP/92/2020 Dostawa napędów do chirurgii urazowej i ortopedii wraz z osprzętem dla Instytutu „CZMP”
2020.08.07 ZP/88/2020 Dostawa szczepionki poliwalentnej przeciw grypie dla Instytutu „CZMP” do realizacji programu szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących świadczenia medyczne z terenu województwa łódzkiego
2020.08.06 ZP/82/2020 Dostawa L-karnityny w postaci doustnej stosowanej w programie lekowym B.109 – leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych dla Instytutu „CZMP”
2020.08.03 ZP/83/2020 Dostawa anatomicznych ekspanderów i protez piersi oraz implantów stosowanych w zabiegach rekonstrukcji piersi po mastektomii dla Instytutu „CZMP”
2020.07.31 ZP/85/2020 Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2020.07.31 ZP/84/2020 Dostawa odczynników do cytometru przepływowego FACSCanto będącego własnością ICZMP, zestawów odczynnikowych do oznaczania glukozy metodą oksydazową oraz zestawów odczynnikowych i sprzętu zużywalnego do oznaczania kalprotektyny w kale metodą automatyczną CLIA wraz z dzierżawą wytrząsarki dla Instytutu „CZMP”
2020.07.23 ZP/81/2020 Dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń dla Instytutu „CZMP”
2020.07.22 ZP/79/2020 Dostawa aparatury medycznej: Modernizacja i doposażenie aparatu do badań diagnostycznych metodą rezonansu magnetycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu „CZMP”
2020.07.22 ZP/80/2020 Dostawa serwera bazodanowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2020.07.09 ZP/77/2020 Dostawa implantów ortopedycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.07.08 ZP/75/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych nie wymagających urządzeń do odczytu automatycznego  dla Instytutu „CZMP”
2020.07.02 ZP/76/2020 Dostawa odczynników do badań immunofluorescencyjnych dla Zakładu Patomorfologii Instytutu „CZMP”
2020.06.30 ZP/73/2020 Dostawa mebli dla Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”
2020.06.29 ZP/74/2020 Dostawa worków infuzyjnych do sporządzania mieszanin do żywienia parenteralnego dla Instytutu „CZMP”
2020.06.29 ZP/71/2020 Dostawa żeli medycznych dla Instytutu „CZMP”
 2020.06.26 ZP/70/2020 Dostawa sprzętu do aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.06.26 ZP/69/2020 Dostawa mebli oraz wyposażenia sanitarnego w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
2020.06.02 ZP/64/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii chorób zakaźnych dla Instytutu „CZMP”
2020.06.01 ZP/67/2020 Dostawa worków infuzyjnych do sporządzania mieszanin do żywienia parenteralnego dla Instytutu „CZMP”
2020.05.29 ZP/60/2020 Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2020.05.28 ZP/68/2020 Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”
2020.05.21 ZP/66/2020 Dostawa butelek sterylnych z nakrętkami jednorazowego użytku dla Instytutu „CZMP”
2020.05.18 ZP/65/2020 Dostawa urządzenia UTM (firewall) wraz z narzędziem do zbierania i analizowania logów oraz zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”
2020.05.18 ZP/63/2020 Dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
2020.05.18 ZP/59/2020 Dostawa leków stosowanych w programach lekowych oraz chemioterapii chorób nowotworowych dla Instytutu „CZMP”
2020.05.15 ZP/15/2020 Dostawa biologicznych i mechanicznych zastawek serca dla Instytutu „CZMP”
2020.05.08 ZP/61/2020 Dostawa odczynników do badań immunofluorescencyjnych dla Zakładu Patomorfologii Instytutu „CZMP”
2020.05.04 ZP/55/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.05.04 ZP/58/2020 Dostawa procesorów dźwięku i implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu „CZMP”
2020.04.30 ZP/54/2020 Dostawa środków czystości oraz artykułów higienicznych  dla Instytutu „CZMP”
2020.04.28 ZP/57/2020 Dostawa implantów ślimakowych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.28 ZP/49/2020 Dostawa żeli i osłonek medycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.23 ZP/47/2020 Dostawa pampersów, pieluch jednorazowych i pieluchomajtek dla Instytutu „CZMP”
2020.04.23 ZP/53/2020 Roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń Oddziału Gastroenterologii w budynku szpitalnym „B” Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2020.04.23 ZP/48/2020 Dostawa bielizny szpitalnej dla Instytutu „CZMP”
2020.04.22 ZP/56/2020 Usługa
serwisowania:
1.    systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2.    aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3.    systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4.    sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,
dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2020.04.21 ZP/37/2020 Dostawa akcesoriów stosowanych w systemie ciągłego monitorowania parametrów oddechowo-krążeniowych w warunkach OIT dla Instytutu „CZMP”.
2020.04.15 ZP/39/2020 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych stosowanych przy zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach medycznych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.09 ZP/52/2020 Usługa serwisowania:
1.    systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2.    aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3.    systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4.    sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,
dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2020.04.09 ZP/50/2020 Dostawa mebli dla Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”
2020.04.08 ZP/34/2020 Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2020.04.08 ZP/51/2020 Dostawa dostawa lóż laminarnych dla Apteki Szpitalnej Instytutu „CZMP”
2020.04.06 ZP/44/2020 Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2020.04.01 ZP/33/2020 Dostawa sprzętu do dializy otrzewnowej oraz sprzętu do długotrwałej chemioterapii dla Instytutu „CZMP”
2020.03.31 ZP/42/2020 Dostawa baterii i akumulatorków dla Instytutu „CZMP”
2020.03.31 ZP/46/2020 Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2020.03.27 ZP/41/2020 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób infekcyjnych i inwazyjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.03.27 ZP/40/2020 Dostawa zestawów odczynnikowych oraz sprzętu zużywalnego do wykonania badań typu ANA-profil metodą immunoblot wraz z dzierżawą czytnika i oprogramowania dla Instytutu „CZMP”
2020.03.25 ZP/43/2020 Usługa serwisowania:
1. systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,
2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o.,
3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.,
4. sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej,
dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
2020.03.25 ZP/35/2020 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”
2020.03.24 ZP/4/2020 Dostawa dwujamowych rozruszników oraz elektrod nasierdziowych do stymulacji serca dla Instytutu „CZMP”.
2020.03.24 ZP/45/2020 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: „roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”
2020.03.23 ZP/38/2020 Dostawa substancji oraz preparatów do sporządzania leków recepturowych dla Instytutu „CZMP”
2020.03.18 ZP/32/2020 Usługa prania bielizny szpitalnej i hotelowej dla Instytutu „CZMP”
2020.03.17 ZP/36/2020 Usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2020.03.16 ZP/23/2020 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2020.03.10 ZP/29/2020 Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2020.03.06 ZP/31/2020 Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących.
2020.03.05 ZP/30/2020 Usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych w Instytucie „CZMP”
2020.03.05 ZP/17/2020 Dostawa środków do uzdatniania wody, eksploatacji basenów i neutralizacji ścieków dla Instytutu „CZMP”
2020.03.03 ZP/28/2020 Dostawa odczynników diagnostycznych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego dla Instytutu „CZMP”
2020.02.27 ZP/24/2020 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2020.02.19 ZP/20/2020 Dostawa odczynników dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2020.02.18 ZP/11/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/21/2020 Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/13/2020 Dostawa zestawów do izolacji DNA metodą kolumienkową wraz z zestawem niezbędnym do wykonania oznaczeń, zestawów do oznaczania alleli związanych z celiakią (HLADQ2 i DQ8) metodą PCR i odwrotnej hybrydyzacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą dodatkowego wyposażenia niezbędnego do wykonania badań oraz testów do oznaczania autoprzeciwciał metodą CLIA wraz z dzierżawą analizatora, sprzętu dodatkowego i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/22/2020 Dostawa płynów infuzyjnych dla Instytutu „CZMP”
2020.02.17 ZP/18/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”
2020.02.12 ZP/9/2020 Dostawa butów operacyjnych, regałów i wózków na buty dla Instytutu „CZMP”.
2020.02.12 ZP/19/2020 Dostawa odczynników do sekwencjonowania dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2020.02.10 ZP/16/2020 Wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”
2020.02.06 ZP/7/2020 Dostawa sprzętu do badań laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Instytutu „CZMP”
2020.02.05 ZP/12/2020 Dostawa produktu leczniczego – Nusinersenu – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2020.02.04 ZP/14/2020 Roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i  SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”.
2020.02.04 ZP/6/2020 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”
2020.02.03 ZP/10/2020 Dostawa systemów siatkowych stosowanych w leczeniu zaburzeń statyki przedniej ściany pochwy oraz taśm stosowanych w leczeniu nietrzymania moczu dla Instytutu „CZMP”.
2020.02.03 ZP/8/2020 ZP/8/2020 – Dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych, odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego, testów MIC, zestawów transportowo-namnażających oraz zestawów odczynnikowych, mat. kontrolnych, kalibratorów i sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”
2020.02.03 ZP/5/2020 ZP/5/2020 – Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
2020.01.24 ZP/2/2020 ZP/2/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania HIS oraz LIS na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”
2020.01.20 ZP/3/2020 Dostawa implantów stosowanych w zabiegach korekcyjnych kolumny kręgosłupa dla Instytutu „CZMP”
2020.01.17  ZP/1/2020  Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, sprzętu zużywalnego, testów typu„rapid test” do serologii chorób zakaźnych oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań dla ICZMP.