Zespół Poradni Specjalistycznych

Kierownik Przychodni: mgr Aleksandra Zaborowska  
ico_erejestracja
Pielęgniarka koordynująca: Dr n. med. Beata Słomska  
Sekretariat: 42 271 12 41
poradnia@iczmp.edu.pl
 

 

Formularz kontaktowy Poradni Specjalistycznych


Szanowni Pacjenci, Rodzice i Opiekunowie, Poradnia Neurologiczna dla dzieci i Poradnia Urologiczna dla dzieci znajdują się w budynku pediatrycznym (wejście od strony ul. Matek Polskich / Paradnej).


Rejestracja telefoniczna do wszystkich poradni odbywa się pod numerem 42 271 20 00

 Szpital Ginekologiczno-Położniczy (budynek A) – od strony ul. Rzgowskiej 

Rejestracja w budynku A czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

W budynku A zlokalizowane są poniższe poradnie:

 • Poradnia Patologii Noworodka                                          
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Sutka             
 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
 • Poradnia Genetyczna
 • Program Badań Prenatalnych
 • Poradnia Endokrynologii dla dzieci i dla dorosłych
 • Poradnia Ginekologii i Chorób Menopauzy
 • Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Wieku Rozwojowego
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej i Patologii Szyjki Macicy
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych z Wrodzonymi Wadami Serca
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Metaboliczna dla dzieci i dla dorosłych
 • Poradnia Diabetologii dla dzieci i dla dorosłych
 • Poradnia Neurochirurgii dla dzieci
 • Poradnia Onkologii Klinicznej
 • Poradnia Leczenia Osteoporozy dla dzieci i dla dorosłych
 • Poradnia Perinatologii i Ginekologii
 • Poradnia Położnicza i Patologii Ciąży
 • Poradnia Wrodzonych Wad Metabolicznych u dzieci

 

Rejestracja do POZ czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ (Zakład Medycyny Rodzinnej)  zlokalizowana jest na poziomie 0 w budynku A

 

Szpital Pediatryczny (budynek B) – od strony ul. Matek Polskich          

Rejestracja w budynku B czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

W budynku B zlokalizowane są poniższe poradnie:

 • Poradnia Kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia Audiologiczna dla dzieci
 • Poradnia Chirurgii dziecięcej
 • Poradnia Neurologiczna dla dzieci                               
 • Poradnia Ortopedyczna dla dzieci
 • Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia Urologiczna dla dzieci

 

Informacje dla Pacjentów:

Skierowania do poradni specjalistycznych

Zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia skierowania w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki nie są wymagane wyłącznie do wszystkich Poradni Ginekologicznych oraz do Poradni Onkologii.

We wszystkich pozostałych poradniach specjalistycznych skierowanie jest niezbędne. Skierowanie wypisze każdy lekarz POZ lub innej specjalności w ramach ubezpieczenia NFZ.

Zgodnie z przepisami pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania w ciągu 14 dni roboczych. Niedostarczenie skierowania spowoduje automatyczne usunięcie pacjenta z rezerwacji.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres Instytutu.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Poradnia … (proszę wpisać nazwę Poradni do której jest skierowanie)
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Kolejki oczekujących
Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone od razu, Poradnia ICZMP wpisze Cię na listę oczekujących.

Na liście oczekujących poradnia ma obowiązek odnotować m.in. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, a także rozpoznanie lub powód przyjęcia i planowany termin udzielenia świadczenia.

Obowiązkiem świadczeniodawcy jest poinformowanie Cię o planowanym terminie udzielenia świadczenia i o zmianie tego terminu. Dlatego tak ważne jest podanie w Poradni aktualnych danych kontaktowych, tj. właściwego adresu do korespondencji, numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania jesteś zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania możesz dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Adres do wysłania skierowania:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Poradnia … (proszę wpisać nazwę Poradni do której jest skierowanie)
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Jeśli nie dostarczysz w terminie oryginału skierowania zostaniesz automatycznie skreślony z listy oczekujących – zostanie to potraktowane jako rezygnacja ze świadczenia.

WAŻNE! Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym Poradnię ICZMP w możliwie najkrótszym terminie, tak, aby nie blokować terminu dla innych oczekujących pacjentów. Możesz to zrobić telefonicznie do rejestracji Twojej poradni lub emailem poradnia@iczmp.edu.pl