Zamówienia Publiczne

Samodzielna Sekcja  Zamówień Publicznych Instytutu CZMP
ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź
budynek „A” (Ginekologiczno-Położniczy)
Instytutu „CZMP”, poziom „0”, pokój nr 15
fax. (42) 271 17 50 tel. (42) 271 17 51, (42) 271 17 52, (42) 271 17 53, (42) 271 17 54

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowań do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja postępowań po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja postępowań zakończonych dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl