Zamówienia Publiczne 2021

    Archiwum:
2020, 2019, 2018,2017,2016201520142013

Postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl.

Dokumentacja postępowań do upływu terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja postępowań po upływie terminu składania ofert dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja postępowań zakończonych dostępna jest pod linkiem:

https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

 

Od dnia 11.08.2021 r. informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dostępna jest wyłącznie na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

 

W sprawie problemów technicznych dotyczących pracy Platformy Zakupowej należy kontaktować się z serwisem w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Samodzielna Sekcja  Zamówień Publicznych Instytutu CZMP
ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź
budynek „A” (Ginekologiczno-Położniczy)
Instytutu „CZMP”, poziom „0″, pokój nr 15

tel. (42) 271 17 51,
tel. (42) 271 17 52,
tel. (42) 271 17 53,
tel. (42) 271 17 54,
tel. (42) 271 18 95

 


2021.08.10 ZP/56/2021  Dostawa surowców farmaceutycznych i utensyliów do receptury i produkcji aptecznej dla Instytutu „CZMP”
2021.08.10 ZP/54/2021 Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do badań w kierunku wykrywania Covid–19 dla Instytutu „CZMP
2021.07.30 ZP/60/2021 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji gazów medycznych w Instytucie CZMP w Łodzi w związku z COVID-19” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2021.07.23 ZP/55/2021 Usługa serwisowania: systemu informatycznego, sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej dla Instytutu „CZMP”
2021.07.08 ZP/37/2021 Dostawa narzędzi używanych na salach operacyjnych dla Klinik Instytutu „CZMP”
2021.06.30 ZP/49/2021 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2021.06.30 ZP/51/2021 Dostawa tlenu medycznego dla Instytutu „CZMP”
2021.06.29 ZP/50/2021 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2021.06.21 ZP/48/2021 Dostawa sprzętu do badań urologicznych w formie leasingu z opcją wykupu w ramach projektu „System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej” dla Instytutu „CZMP”
2021.06.18 ZP/36/2021 Dostawa akcesoriów do CPAP-u bąbelkowego dla Instytutu „CZMP”
2021.06.14 ZP/46/2021 Roboty budowlane mające na celu kompleksowe wykonanie w zakresie instalacji przeciwpożarowych 4 szt. klatek schodowych w budynku A Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2021.06.14 ZP/39/2021 Dostawa immunoglobulin i heparyn drobnocząsteczkowych dla Instytutu „CZMP”
2021.06.11 ZP/19/2021 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”
2021.06.10 ZP/45/2021 Dostawa środków do uzdatniania wody, eksploatacji basenów i neutralizacji ścieków dla Instytutu „CZMP”
2021.06.10 ZP/47/2021 Dostawa inkubatorów i szaf lekarskich w ramach projektu „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
2021.06.09 ZP/28/2021 Dostawa rejestratora do pomiaru PH dla Instytutu „CZMP”
2021.06.04 ZP/21/2021 Dostawa materiałów szewnych dla Instytutu „CZMP”
2021.06.04 ZP/40/2021 Dostawa rękawic diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”
2021.06.04 ZP/34/2021 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”
2021.06.02 ZP/33/2021 Dostawa implantów i przyrządów używanych na sali operacyjnej dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Instytutu „CZMP”
2021.06.01 ZP/41/2021 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
2021.05.31 ZP/35/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2021.05.28 ZP/15/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego dla Instytutu „CZMP”
2021.05.28 ZP/38/2021 Usługa naprawy i konserwacji sprzętu medycznego dla Instytutu „CZMP”
2021.05.26 ZP/26/2021 Dostawa gazów medycznych  dla Instytutu „CZMP”
2021.05.25 ZP/32/2021 Dostawa implantów celem utworzenia depozytu dla Instytutu „CZMP”
2021.05.19 ZP/29/2021 Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarnych, grzewczych oraz hydraulicznych dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/31/2021 Dostawa druków zakładowych oraz książek medycznych dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/30/2021 Dostawa artykułów biurowych, piśmiennych i akcesoriów komputerowych dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/27/2021 Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych oraz pojemników na odpady dla Instytutu „CZMP”
2021.05.14 ZP/22/2021 Dostawa sprzętu wykorzystywanego do zabiegów endowaskularnych dla Instytutu „CZMP”
2021.04.29 ZP/16/2021 Dostawa szybkich testów diagnostycznych wykonywanych w warunkach oddziału, stosowanych w diagnostyce przedwczesnego pękania błon płodowych, zagrożenia porodem przedwczesnym oraz wykrywania infekcji paciorkowcem, chlamydiami i dwoinką rzeżączki dla Instytutu „CZMP”
2021.04.28 ZP/18/2021 Usługa przeglądu technicznego oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych – hydrantów wewnętrznych, gaśnic przenośnych i hydrantów zewnętrznych wraz z dostawą znaków przeciwpożarowych dla Instytutu „CZMP”,
2021.04.27 ZP/20/2021 Dostawa durwalumabu dla Instytutu „CZMP”
2021.04.23 ZP/25/2021 Dostawa worków foliowych dla Instytutu „CZMP”
2021.04.15 ZP/11/2021 Dostawa nieinwazyjnego monitora do pomiarów hemodynamicznych oraz stanowisk do pielęgnacji noworodków dla Instytutu „CZMP”
2021.04.13 ZP/8/2021 Dostawa  sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu „CZMP”
2021.04.12 ZP/14/2021 Dostawa rękawic diagnostycznych  dla Instytutu „CZMP”
 2021.04.06  ZP/17/2021  Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”
2021.04.06 ZP/12/2021 Dostawa produktu leczniczego – nusinersenum – stosowanego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni dla Instytutu „CZMP”
2021.04.06 ZP/10/2021 Dostawa immunoglobulin dla Instytutu „CZMP”
2021.04.02 ZP/7/2021 Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do aparatów do diatermii chirurgicznej wykorzystywanych w Klinikach Instytutu „CZMP”
2021.03.29 ZP/6/2021 Dostawa drenów do procedury ECMO i cewników diagnostycznych dla Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Hemodynamiki Instytutu „CZMP”
2021.03.26 ZP/13/2021 Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
2021.03.19 ZP/9/2021 Dostawa płynów do dializ i terapii nerkozastępczej dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu “CZMP”
2021.03.12 ZP/4/2021 Usługa przeglądu aparatury oraz sprzętu medycznego dla Instytutu “CZMP”
2021.03.05 ZP/5/2021 Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu “CZMP”
2021.02.26 ZP/3/2021 Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki pacjentów po infekcji COVID-19 oraz systemu holterowskiego dla Instytutu „CZMP”
2021.02.26 ZP/2/2021 Usługa odbioru i utylizacji odpadów powstałych w Instytucie “CZMP”
2021.02.19  ZP/1/2021 Usługa transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”