Zebrania Naukowe

13.10.2017 - Harmonogram zebrań naukowych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki na rok akademicki 2017/2018:
3.11.2016 - Harmonogram zebrań naukowych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki na rok akademicki 2016/2017:
29.09.2015 - Harmonogram zebrań naukowych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki:
- rok akademicki 2015/2016
- Aula Szpitala Pediatrycznego

Harmonogram zebrań naukowych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w roku akademickim 2015/2016
Aula Szpitala Pediatrycznego

1. „Wysiękowe zapalenie ucha środkowego – algorytm postępowania”
Prezentują: dr n. med. Agnieszka Krajewska, dr n. med. Agata Makowska-Piontek-Klinika Otolaryngologii ICZMP
Termin: 29.10.2015, godz. 8:15

2. „ Zaburzenia ruchowe w chorobach układu pozapiramidowego”
Prezentuje: lek. Maciej Chamielec-Klinika Neurologii ICZMP
Termin: 26.11.2015, godz. 8:15

3. „Leczenie stóp płasko-koślawych statycznych u dzieci”
Prezentują: dr hab. n. med., prof. ICZMP Kryspin Niedzielski, lek. Anna Niewola-Klinika Ortopedii
i Traumatologii ICZMP
Termin: 17.12.2015, godz. 8:15

4. „Wady powłok – mity i rzeczywistość”
Prezentuje: dr hab. n. med., prof. ICZMP Hanna Bułhak-Guz-Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej ICZMP
Termin: 21.01.2016, godz. 8:15

5. „Wcześniactwo –  wskazanie czy przeciwwskazanie do szczepień”
Prezentuje: dr hab. n. med., prof. ICZMP Iwona Maroszyńska-Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP
Termin: 11.02.2016, godz. 8:15

6. „Skórne manifestacje chorób przewodu pokarmowego”
Prezentuje: dr n. med. Bartosz Pawlikowski-Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii ICZMP
Termin: 17.03.2016, godz. 8:15

7. „Przezskórne leczenie operacyjne niektórych schorzeń kręgosłupa”
Prezentuje: dr n. med. Bartosz Polis-Klinika Neurochirurgii ICZMP
Termin: 21.04.2016, godz. 8:15

8. „Interpretacja testów wysiłkowych w świetle kwalifikacji do zajęć sportowych dzieci z wadami
i chorobami serca”
Prezentuje: dr n. med. Marek Niwald-Klinika Kardiologii ICZMP
Termin: 19.05.2016, godz. 8:15

9. „Wcześniactwo – postępowanie rehabilitacyjne”
Prezentuje: lek. Marcin Machnia z zespołem-Zakładu Rehabilitacji ICZMP
Termin: 2.06.2016, godz. 8:15

29.09.2015 - Harmonogram zebrań naukowych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki:
- rok akademicki 2015/2016
- Aula Szpitala Ginekologiczno – Położniczego

Harmonogram zebrań naukowych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w roku akademickim 2015/2016
Aula Szpitala Ginekologiczno – Położniczego

1. „Cytologia płynowa (LBC) przyszłością cytologii?”
Prezentuje: dr n. med. Andrzej Kałużyński-Zakład Patomorfologii Klinicznej ICZMP
Termin: 21.10.2015, godz. 12:30

2. „Różnicowanie zespołów androgenizacji u kobiet”
Prezentują: prof. dr hab. n. med. Krzysztof  Lewandowski, dr hab. n. med. Maciej  Hilczer,
dr n. med. Hanna Domagalska-Nalewajek-Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICZMP
Termin: 18.11.2015, godz. 12:30

3. „Optymalny termin porodu w niektórych wadach wrodzonych –  wrodzona przepuklina przeponowa, wrodzone wytrzewienie”
Prezentuje: dr hab. n. med., prof. ICZMP Iwona Maroszyńska-Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP
Termin: 9.12.2015, godz. 12:30

4. „Prezentacja ciekawych przypadków z Zakładu Kardiologii Prenatalnej zakończonych porodami
w ICZMP”
Prezentuje: prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska-Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP
Termin: 13.01.2016, godz. 12:30

5. „Rola adipokinin w nowotworach złośliwych kobiecych narządów płciowych”
Prezentuje: dr n. med. Jan Bieńkiewicz-Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP
Termin: 3.02.2016, godz. 12:30

6. „Wpływ postępu w terapii i wielospecjalistycznej opiece na padaczkę planujących macierzyństwo”
Prezentuje: dr n. med. Stefan Miller-Przychodnia Specjalistyczna ICZMP
Termin: 2.03.2016, godz. 12:30

7. „Wykorzystanie techniki NGS w diagnostyce chorób monogenowych; identyfikacja nowych wariantów w genie BMP1 u pacjenta z wrodzoną łamliwością kości”
Prezentuje: dr n. med. Agnieszka Gach-Zakład Genetyki ICZMP
Termin: 23.03.2016, godz. 12:30

8. „Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu”
Prezentuje: dr n. med. Mariusz Grzesiak-Klinika Perinatologii i Ginekologii ICZMP
Termin: 13.04.2016, godz. 12:30

9. „Zaburzenia rytmu serca u płodu-aktualne możliwości terapii prenatalnej”
Prezentuje: dr n. med. Katarzyna Janiak-Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP
Termin: 11.05.2016, godz. 12:30

10. „Mukowiscydoza – podłoże genetyczne, aspekty kliniczne i diagnostyczne”
Prezentuje: dr n. med. Tatiana Chilarska-Zakład Genetyki ICZMP

„Mukowiscydoza – diagnostyka i leczenie dzieci chorych na terenie województwa łódzkiego”
Prezentuje: lek. Teresa Ruszczyk-Bilecka, specjalista chorób płuc-Poradnia Mukowiscydozy Szpital im. J. Korczaka w Łodzi

„Badania przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii, niedoczynność tarczycy
i mukowiscydozy-aspekty techniczne”
Prezentuje: dr n. med. Ewa Ligocka-Samodzielna Pracownia Badań Przesiewowych ICZMP
Termin: 18.05.2016, godz. 12:30

11. „Nowoczesne, autologiczne metody rekonstrukcji piersi”
Prezentuje: dr hab. n. med., prof. ICZMP Paweł Szychta-Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi ICZMP
Termin: 8.06.2016, godz. 12:30