O Instytucie

budyn

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – ICZMP w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Placówka składa się z dwóch części: Ginekologiczno-Położniczej oraz Pediatrycznej. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter, zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca, czy infekcjami. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. W tej unikalnej placówce, sprawującej opiekę nad matką i dzieckiem do 18 roku życia, reprezentowany jest pełen wachlarz specjalności lekarskich. Rocznie przyjmowanych jest ponad 40 tysięcy pacjentów. Instytut prowadzi szeroką i dynamiczną działalność naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia, Polską Akademią Nauk, Politechniką Łódzką, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz bierze udział w ogólnokrajowych programach badawczych, m.in.: „Program poprawy opieki perinatalnej” oraz „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”.