Komisja Bioetyczna przy Instytucie “CZMP”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z dnia 12 stycznia 2021 została powołana Komisja Bioetyczna przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” na okres kadencji trwającej trzy lata tj. od dnia 01 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2023 r. w składzie:

Skład Komisji Bioetycznej przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Przedstawiciele lekarzy specjalistów:

 • Dr n. med. Michał Krekora  – Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
 • Dr hab. n med. Prof. ICZMP Ewa Gulczyńska
 • Dr n med. Marek Maciejewski
 • Dr hab. n. med. prof. ICZMP Magdalena Stasiak
 • Dr hab. n. med. prof. ICZMP Marek Zadrożny
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

 

Przedstawiciele innych zawodów:

 • Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak-farmaceuta Zastępca Przewodniczącego
 • Pr. Michał Araszkiewicz – prawnik
 • Ks. Dr Jacek Kacprzak – teolog, duchowny
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaniowski – filozof
 • Mgr Grażyna Korybut – pielęgniarka

 

Sekretariat Komisji Bioetycznej:

mgr Renata Fróg
Dział Współpracy Naukowej i Badawczej
Instytutu Centrum Zdrowia Matki polki
Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Telefony: (42) 271-11-23, email: komisja.bioetyczna@iczmp.edu.pl

W miesiącach lipiec i sierpień  nie odbywają się posiedzenia Komisji Bioetycznej.
Przerwa urlopowa: 26.07.2021 r. – 15.08.2021 r.

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej, II piętro pawilon ginekologiczno-położniczy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Harmonogram posiedzeń
 2. Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” z dnia 12 stycznia 2021 r w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”
 3. Regulamin Komisji Bioetycznej przy Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”
 4. Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego
 5. Świadoma zgoda pacjenta lub/i przedstawicieli ustawowych na udział w eksperymencie medycznym i przetwarzania danych osobowych
 6. Świadoma zgoda pacjenta lub przedstawicieli ustawowych na wykonywanie badań genetycznych
 7. Zgoda Dyrektora
 8. AKTY PRAWNE

UWAGA!

Wnioski dotyczące wszystkich badań naukowych, prowadzonych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”, muszą być podpisane przez Dyrektora lub przez osobę upoważnioną.

WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO, wnioski wypisane odręcznie nie będą przyjmowane !!!